Erfarenhet

Vår verksamhet bygger på flera komponenter som tillsammans borgar för hög kvalitet och stabilitet.

Affärsutveckling och analys

Våra konsulter har lång erfarenhet av komplexa organisationer där det krävs en förändrad synsätt och organisation för att få effekt av verksamhetens strategi. Vi har utvecklat modeller som hjälper ledningsgrupper att styra och följa upp effektmål.

Program- och projektledning

Vi har förmågan att driva projekt och program från ax till limpa genom breda kompetenser inom kravanalys, systemutveckling, kvalitetssäkring och förvaltning. Invertels konsulter tar ansvar för att, i samarbete med kund och externa leverantörer, leverera ett projektresultat som motsvarar kundens behov och önskemål och med en lösning som är kvalitetssäkrad.

Certifieringar

Individuella certifieringar som t ex inom PPS, Prince II och ITIL

Kundspecifika projektmodeller

Vi arbetar med kundspecifika projektmodeller för att kunna genomföra uppdrag på ett sätt där kund och mottagande organisation känner igen sig i arbetssätt och struktur

Styrkan av att kunna vara flera

Ibland engageras flera konsulter inom samma uppdrag och arbetar tillsammans, med tydliga roller, som ett lag i komplexa projektleveranser. Detta är en modell som vi använder framgångsrikt och fördelarna är att kunna ha flexibilitet och tillgång till resurser som vi känner väl till med stor erfarenhet och kunskap samt där vi känner att vi kan genomföra en professionell leverans.

Vår målsättning är att utföra våra uppdrag på ett bra och tryggt sätt – för er som kund och för oss som leverantörer.